Alle deenders höbbe ‘ne baard
Alle deenders höbbe ‘ne baard
Behave d’n deender Franse,
Dee liet de pupkes danse.
Alle deenders höbbe ‘ne baard
alle deenders höbbe ‘ne baard
Behave d’n deender Franse,
Dee liet de pupkes danse.

Vreuger hadde de mieste deenders ‘ne baard wie ouch in ’t leedsje besjreve steit. Dèks kaom dao nog ‘ne groete knievel bij. Meh in 1891 kaom bij de pelitie in Mestreech ‘n ambsinstruktie tot deenders geine baard mie mochte höbbe.¹)
Wat waor gebäörd? In 1891 zouw in Mestreech ‘n 1 meiviering vaan de roeje, de socialiste, gehawwe weure. Dat waor de twiede 1 meiviering oets in Mestreech.²) Meh geinen eine zaolhawwer wouw aon de socialiste ‘ne zaol verheure. Vliegen en Pieters, 2 veurlui vaan de socialistiese beweging oet deen tied, hadde beslote um daan mer op ’t Vriethof veur de Hoofwach ’n opelochmeeting te organisere. ’n Enorm massa, dao weurt gesproke euver 10.000 lui ³), waor dao-op aofgekoume en Vliegen wouw ‘n touwspraok hawwe. Heer kledderde op ’t kioske en had nog gein twie wäörd gezag of de pelitie sommeerde häöm um ziech te verwijdere. “Daan goon veer nao ’t Vagevuur tösse de twie kèrke. Dao zien trepkes en hoof iech neet op ’n verhuging te stoon” riddeneerde Vliegen. De gansen tróp trok nao ’t Vagevuur.
Mer ouch dao gebooje de deenders Vliegen um ziene moond te hawwe en wouw me häöm arrèstere. Dat waor ’t sein veur ’n flinke houwpartij. Euveral tösse ’t publiek stoonte deenders en die trokke hunne klöppel of hunne sabel. Es tege-actie grepe de lui de pelities bij hunne baard.
Door dees ervaringe vaan 1 mei 1891 wijzer gewore, kaom denao e verbod bij de pelitie op ” ’t laote greuje vaan ‘ne baard”. Baarde waore neet bestand tege ’n vurege verdeideging vaan d’n tegestäönder. Dit verbod heet ‘t gehawwe tot 1978!
Ach maan woorte op deen daag vasgenome (13 weurt ouch wel ins gezag) o.a. W. Vliegen en H. Verham.
Verham woort verdach deender Oosdijk ’n oplawaaj verkoch te höbbe meh heer beweerde zelf tot dat neet woer waor. ‘r Zag tot Oosdijk gestrukeld waor op d’n trap.
Vliegen woort ten laste gelag tot heer ’n opelochvergadering gehawwe had zoonder vergunning vaan de börgemeister. De rechter spraok Vliegen vrij op 7 november 1891 en toen Verham veurkaom op 10 oktober 1891 reep ‘ne zekere Paggels vaanaof de tribuun: “Iech wèl gehuurd weure! Iech höb häöm (Oosdijk) die opdonder verkoch!” De oetspaok vaan de rechter wat Verham betrof waor: 10 daog gevaangenisstraof.

Wie ’t wijer aofgeloupe is mèt Verham?
Verham wèrkde es ovewèrker bij Regout op ‘t febrik en kraog al d’n daag denao (vaanwege zien aondeil in de oongeregeldhede) ziene koonzjee! Vaan ‘t geld wat ederein toen bijlag um häöm te helpe (100 gölde) kós heer ‘ne kaffee beginne op d’n hook vaan de Ridderstraot en de Koojstraot. Wie de socialiste nog gein eige lokaal hadde woorte dao cursusse gegeve en waor ’t ‘ne kaffee mèt ’n “socialistiese leestaofel”. Um te vergadere waor ’t get te klein.⁴)
Geer höb noe de officieel versie vaan ‘t verhaol gehuurd, dwz de versie, die aongehawwe is veur de rechbaank! Wat werkelek gebäörd is deen daag dao tösse die twie kèrke is veur ‘t gerech neet ter spraoke gekoume volges de familie Oosdijk! Dat voont de pelitie sjijns zoe sjemelek tot ze ‘t neet nao boete höbbe oetgebrach. Wèlt geer miejer hei-euver weite daan moot geer d’n oetlègk bij ‘t leedsje “Dao höbste deender Oosdijk” mer ins leze.

Bronne:
¹)“Een eeuw modern kapitalisme” door Geel Ubachs blz.72

²) In 1890 woort de ierste 1 meiviering in Mestreech gehawwe in kaffee “Omnibus” aon de Boschstraot. Vliegen en Pieters spraoke dao de wèrklui touw. Veur de kaffee had ‘t Gemeintebestuur vaan Mestreech e paar kare mèt straotstein neergegoejd in d’n hoop, tot die stein ouch gebruuk zouwe weure um te goeje. Dat is neet gebäörd.
Geel Ubachs “Een eeuw modern kapitalisme” blz. 68.
In “Roomsche kinine tegen roode koorts” vaan Jos Perry steit op blz 73 ouch nog tot ‘t oonderwerp vaan die bijeinkoms op 1 mei 1890 waor “de internationale eis van een acht-urige werkdag”.
³) “Een kwart eeuw van strijd” G.H.Pieters blz. 63
⁴) Geel Ubachs “Een eeuw modern kapitalisme” blz. 74