Ao Zjannètteke, ao leef keend
Kom ins in mie sträötsje
Bij die kammeräötsje
En iech zal diech get vertèlle
En dat geit ouch geinen aon!
Miene maan (pa) is in d’n hiemel
Dao bin iech zeker vaan
Heer heet (had) ‘ne gouwe knievel
Mèt zèlvere häörkes (kwèskes) draon (aon).
Ao, Zjannètteke, ao leef keend
Kom ins in mie sträötsje
Bij die kammeräötsje
En iech zal diech get vertèlle
En dat geit ouch geine aon.

Zjannètteke is e meisterlek leedsje! Bèr Sondeijker heet ’t in zie book “Straot in straot oet” euver dit leedsje en heer liet de lui zinge “ ‘ne gouwe knievel mèt zèlvere kweskes draon”. Ouch is ’t neet de maan, dee in d’n hiemel is, meh de pa.