Dao höbste deender Oosdijk
Dee was ziene baard mèt koojzeik
Tralallalalallalla.

Theo Oosdijk (in ’t Hollands Oostdijk), ’nen achterkleizoon vaan deender Oosdijk, vertèlde m’ch tot zienen euvergroetvaajer oet Zieland kaom. Heer waor prottestant en wèrkde in Vlissinge es gewoenen deender. In Mestreech kós heer hoofagent weure meh daan mós heer ziech wel bekiere tot ‘t katheliek geluif! Oosdijk heet ziech bekierd en is nao Mestreech vertrokke …..

In 1891 is ‘n rechzaak gewees boe-in deender Oosdijk ‘n rol späölde.
De 1-Mei-viering vaan 1891 verleep veur de Mestreechse socialiste neet zoonder gevolge.
De socialistiese veurmaan Wöllem Vliegen wouw ’n redevoering hawwe op de Vriethof bij de Hoofwach. Dat woort häöm oonmeugelek gemaak. Vliegen dach: “Hij goon veer weg, v’r goon tösse de 2 kèrke instoon”. Alles wat op de Vriethof stoont verhuisde nao ’t Vagevuur, zoe hèt dat sträötsje. Meh dao oonstoont ’n vechpartij umtot ‘nen deender (dinkelek deender Oosdijk) Wöllem Vliegen wouw arrèstere. Verham, ‘ne socialis, dee dat wouw veurkoume, weurt vasgenome umtot heer deender Oosdijk sjijns ein versajsde. ‘t Gevolg is ’n rechzaak tege de hiere Vliegen, Verham en nog 6 aandere ¹) (sómmege bronne spreke vaan 11 aandere).
Tege Vliegen umtot heer gein vergunning had um in de opeloch ’n bijeinkoms te hawwe en tege Verham umtot heer deender Oosdijk zoegezag ein verkoch had.
Vliegen weurt vrijgesproke want de rechter oordeilde tot veur die bijeinkoms gein vergunning nudig waor.
De zaak vaan Verham kaom veur en dao zaote neturelek ‘nen houp socialiste in de zaol. Eine vaan hun, ‘ne zekere Paggels, reep vaanaof de tribuun de rechzaol in: “Iech wèl gehuurd weure! Iech höb Oosdijk die opdonder gegeve!” ¹) Meh op dees wäörd woort gein ach geslage.
Tot zoewied de officieel versie.

Volges de femilie Oosdijk is ‘t allemaol e bitteke aanders geloupe es tot heibove besjreve steit!
Theo d’n achterkleinzoon vaan deender Oosdijk, heet miech e gans aander verhaol vertèld, e verhaol dat in zien femilie veur woer weurt aongenome.
In die rechzaak op 10 oktober 1891 euver die opdonder die Verham Oosdijk gegeve zouw höbbe, is neet de ganse woerheid nao väöre gekoume!!
Bij dat treffe vaan socialiste en deenders tösse de kèrke is get aanders gebäörd. Deender Oosdijk had in de socialistiese peers ‘ne slechte naom umtot heer nogal fel vaan leer trok tege hun. De roeje loerde op häöm. Wie dat gevech oetbraok höbbe e paar socialiste vaan de gelegenheid gebruuk gemaak um deender Oosdijk vas te griepe, häöm ziene klöppel aof te numme en ze höbbe toen zien brook en oonderbrook oetgetrokke. Daomèt lepe ze weg. Dee mins stoont dao in zien bloete koont. En zoe is heer nao zien hoes op de Toongersestraot mote loupe. Dink mer, tot heer bekieks gehad heet!
Dat is verzwege in de rechbaank umtot ’t te genant veur de pelitie waor. Nao dit veurval trok deender Oosdijk nog feller vaan leer tege de roeje, dat begrep geer wel.

Die 1-Meiviering vaan 1891 had ouch nog e gevolg veur alle deenders! ²) Dat vint geer oetgebreid vermeld bij ‘t leedsje: Alle deenders höbbe ‘ne baard.
Wie ’t aofgeloupe is mèt d’n ovewèrker H.Verham, dee Oosdijk geslage zouw höbbe, kint geer ouch naoleze bij dat leedsje.

Hei-oonder zeet geer ‘ne foto vaan deender Oosdijk!

Bronne:
“Een eeuw modern kapitalisme” door M.Ubachs mèt aonteikeninge vaan Jos Perry op
¹) Blz. 71, 72 en 73
²) Blz. 72

Theo Oosdijk, achterkleikeend vaan deender Oosdijk.