Dao kaom ‘ne Waol Wallon
al in mien hoes maison
Dee stool ’n sjink jambon
al oet m’ne ketel chaudron.

Iech pakde ‘ne stek bâton
en houwde dee Waol Wallon
Al met m’ne stek bâton
op zien sjinke jambons!

Eigelek is dit e leedsje um Frans te liere! Achter eder Mestreechs woord steit jummers de Franse vertaoling. Allein is
“dief-larron”
in ‘t Mestreechs
“Waol-Wallon”
gewore.
In 1874 stoont ditzelfde leedsje in ‘t Hollands in “Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen” vaan J. van Vloten:

Daar kwam een dief-larron
Al in mijn huis-maison
Ik nam een stok-bâton
En sloeg den dief-larron
Al uit mijn huis-maison
Omdat hij had gestolen
Een ketel-chaudron