Dao waor e buurke vaan petot,
dat sjäörde zien brook
en me zaog zien vot.
Toen kaom
e boerinneke aongeloupe.
Zègk buurke,
höbstiech sjink te verkoupe?
Bende gij zot!
Dat is mien eige vot!