D’n oetlègk vaan dit leedsje vindt geer gans oonderaon.

Iech stèl uuch veur meister Hannes Strunkeleer,
conducteur vaan euzen nuien tram,
Dee in Mestreech veur ’t ierste is gewees
veur Den Haag en Amsterdam.
In Mestreech zien ze mèt alles wied veuroet,
dat zuut me es me geit op straot.
Daomèt koos ouch eus geachde burgerij,
‘ne spekslachter in de raod.
En dat ’t deen hier daan noe good geit,
dao-aon twiefelt geine maan!
Es heer mer zoe good ze wäördsje deit,
es heer stumpkes make kaan.

Komp geer in Mestreech aon de statie aon
Nump daan dadelek e keertsje veur ein route
Dao is niks wat wie deen tram uuch rije kaan
Daobij kint geer gein koed.
Want zoonder peerd of zoonder geitebok
Vare veer uuch door de stad Mestreech.
Geer veult geine sjók of geine stoet
’t is euveral gelieke weeg.
Gein keie steke mie veuroet,
En gei peerd sleit mie op hol
Jao, zoe ritsje deit uuch woondergood
De ganse stad is daovaan vol.

D’n awwen omnibus is allang eweg
De gaastram baorde ‘m in de groond.
Meh, heer rijt smörges door de straote nog
Ze hole dao de pemeij mèt roond
En Kerbusch zöchde in de groetste noed,
Heer sjroufde zien bubskes (böskes?) weer oet’rein
En hóng ’t vel mèt ’n touw aon edere poet
Veur z’n vinster es valgordijn.
Ziene wagel dee koch Zomers op
En komp geer noe saoves aon de brögk
Dao vint geer dee zefstandege omnibus
Es patates frietkraom trök.

Veural veur aw jóng-döchter in Mestreech
Is euzen tram vaan groet belang
Geine wind of rege steit hun mie in de veuj,
Ze zien veur geine bliksem bang.
Goon ze noe ’s aoves op ‘ne leefste oet,
Gekleid in plusj of velour,
Ze stappe in d’n tram, al sniet ’t tot ’t rouk
En numme z’ch ’n kaart retour.
Wee weurt daan ouch neet verzeuk
Door zoe geziechske, leef en zach.
Wie mennege jong door deen tram neet verneuk
En in ze leid gebrach.

Es geer noe de Maosbrögk passeert
En geer lop aon de verkierde kant,
Daan weurt g’r ‘seffens verbalizeerd
Eus deenders zien zoe bijdehand.
Zien ze eine dee get väöl gedroonke heet,
Daan loupe ze oet alle mach,
De boeje weure ‘m opgezat
En heer weurt nao de buro gebrach
Dus zeet wie in eus stad Mestreech
Alles geit veuroet.
Jao eus deenders drage kapmantels ezzebleef
want Mestreech geit veur Peries neet achteroet.

Doch dames huurt noe nao mien wäörd
En blijf oet de Groete Staat,
Want geer haolt uuch nog ‘ns ’n ongelök,
Jao, dat is zeker, vreug of laat.
Want mèt de mouwe zeve èlle wied,
Moot ’t niks bezunders zien,
Dat es geer dao te praote staot
Gepak weurt door ’t mesjien.
Daorum dames ,iech waarsjouw uuch veuroet,
Blijf oet die straot eweg
En roop mèt miech: “Hoera Vivat”
De gaastram vaan Mestreech

Versie vaan Lam Wijsen (archief stadsbös)

1 Iech stèl Uuch veur hei, Jannes Mingeleers,
Conducteur vaan de nuien tram,
Dee in eus städsje weer het ierste is gewees
Jao, veur den Haag en Amsterdam.
Meh Mestreech dat is ouch in alles wiet veuroet,
Woedat geer ouch gaot of staot,
Daorum koos ouch eus burgerij,
Ene spekslachter in de raod.
En dat ’t dao dee mins good geit,
Daoraon twiefelt geine maan
Es heer ao mer zoe good zie wäördsje deit,
Es heer stumpkes make kaan.

2 Veer koume noe de Boschstraot langs,
Altied met volle gaas.
Eus vaart heet mennegein be-angs,
En vreemde lui verbaas.
Den hook um, aon de Groete Grach,
Goon veer fèl bergop.
Veer höbben in de Helmstraot,
Daan ouch wel ins gestop.
Meh, ’t ergste dat is de Maosbrögk,
Wat moot daomèt gedoon???
Dao is ’t nog noets gelök,
Moot eederein duie goon.

3 ‘ne Vootgenger dee de brögk passeert,
En löp aon de verkierde kant,
Dee weurd noe seffens geverbaliseerd,
Eus deenders zien zoe bijdehand.
Zien ze eine dee get väöl gedroonke heet,
Daan loupe ze oet alle hun mach
De boeje weurden ‘m opgezat,
En heer weurd nao ’t Buro gebrach.
Meh steit de ganse Stokstraot blaank
En houwe ze de boel dao kort en klein,
Daan pótse ze de plaat, zoe gaw es ’t mer kaan.
Daan zuut me nörges gein.

4 Es ‘ne sjötter Zoondags ins
Neet exercere kump,
Daan kreig heer boeten, erme mins.
Jao, dat is vas bestump
Meh trek den hiele état-major,
‘ne Ganse Zoondag droet
En koume ze vaan de lesten trein,
Haos neet de statie oet.
Zien zie daan geinen tram mie stoon
Gein kouts, zelfs ouch gei peerd,
Daan höbbe ze zwoeren deens gedoon
En weurde gedecoreerd.

5 D’n omnibus is aofgedaank,
De peerdsjes weggebrach.
Mesjien wel zoonder zwaonezaank
Veur Friccassee geslach.
En Kerbusch zöchde in de groetste noed,
Heer sjroufde zien bökskes weer oetein,
Hong ’t vèl, met ’n touw aon eeder poet
Veur zien vinster op, es valgordijn.
Ziene wagel dee koch Somers op
En zeet ins ’s aovends aon de brögk,
Doa vint geer die zelfstandege kas
Es petattefrits-kraom trök.

6 En eeder deit dat mèt plezeer,
Niemand dee ’t koelek nump.
Want eederein is bang dat heer
Te laat aon de statie kump.
Me köp e keertsje veur vief cent
En reit twie straote wied
En aon de brök reup me content,
Conducteur noe weurd ’t tied
En daan vluig alles eve droet
En duit me ziech in zweit,
Zoedat me ein menuut denao
Al aon de statie steit.

7 Ene vreemde dee hei in Mastreech,
Veur den ierste kier geraak
En wat ze mèt euzen tram hei deeg
Nog noets heet mètgemaak.
Dee op zie pläötske zitte bleef
Es euzen tram steit stop,
Dee weurd door miech ins hiel beleef
op ziene rögk geklop.
En hiel galant en neet brutaol
Vraog iech häöm daan belèt,
Geer zeet: VEER duien allemaol
Aoch, helpt us ouch get mèt.

Op 5 julie 1884 waor ’t openbaar vervoer in Mestreech e feit. Twie parteklere oondernumminge hele ziech bezeg mèt ’t vervoer vaan de statie nao de binnestad te weite de “Maastrichtse Omnibus-maatschappij” (MOM) en de “Onafhankelijke Omnibusdienst” vaan J.H.Kerbusch. Twaalf jaor laank, tot de koms vaan de gaastram, vertrok um haaf zeve de MOM vaanaof de Boschstraot nao de statie. Die maotsjappij had veer wagele en ach peerd en maakde dit trajek veertien kier per daag.
Kerbusch reej ’n aander rót, vaan de Breuselsestraot, Vriethof via ’t Slevrouweplein nao de statie. Heer doog dat mèt eine wagel en twie peerd.
’t Waos gei pretsje um in die omnibös te zitte! De reizegers woorte flink doorein gesjöddeld want dao waor gein behuurleke vering. Geruisloos góng ’t ouch neet want de hoofiezers vaan de peerd kletterde op de keie en maakde ’n oonbesjrieflek lewej.
In 1896 besloot de gemeinte um ’n tramlijn veur ‘ne gaastram aon te lègke. Dat waor get bezunders want Mestreech waor de ierste stad in Nederland die zoeget kraog! Ze hadden ’t aofgekeke vaan ’t Duitse Dessau. Op 22 aprèl 1896 maakde de gaastram häör ierste ritsje. D’n tram had 14 zitplaotse en 7 staonplaotse. Meh ’t naodeil waor totste te voot bekans ieder dao waors es mèt d’n tram. Gemiddeld reej deen tram 6 km per oor en daan móste ouch nog oetstappe oonderaon de brögk want heer haolde de helling vaan de brögk neet es get miejer lui drin zaote. Nog e naodeil waor de vies loch die de lokomotief verspreide.
Miejer es zes jaor heet deen elend vaan de gaastram gedoord! Toen kaom ‘ne peerdentram boe me veur vief cent gebruuk vaan kós make.
Trök nao ’t leedsje!
Vaan dit leedsje zien e paar versies in umloup. De twiede versie is oet 1898 vaan de hand vaan Lam Wijsen.

Bronne:
-www.mestreechtersteerke.nl
-Toon Jenniskens
-Hennie Maes, Genealogie fam. Kerbusch