En de pestoer dee had ’n geit geslach
geit geslach, geit geslach.
Heer had ze in ’t zaajt gelag
al vaan de pestoer zien geit.
En zjiemla ……….

En de pestoer zien geit had einen ujer
einen ujer, einen ujer
En ’t waor de pestoer zienen touwbaksbugel
al vaan de pestoer zien geit.
En zjiemla ………..

En de maog en de maog die waor neet gek
waor neet gek, waor neet gek
Zie stool ziech e stök veur häöre bek
al vaan de pestoer zien geit.
En zjiemla ……….

En de köster dat waor ‘ne maan
‘ne maan, ‘ne maan
Dee pakde wat heer pakke kaan
al vaan de pestoer zien geit.
En zjiemla ……….

De mèssendeenders mèt z’n vere,
mèt z’n vere, mèt z’n vere.
Die ginge vaan ’t vleis perbere
al vaan de pestoer zien geit.
En zjiemla ……….