En … Wieske, Wieske, Wieske
mós ins piese, piese, piese
op d’n ummer, op d’n ummer.
En … Wieske, Wieske, Wieske
mós ins piese, piese, piese
op d’n ummer, veur de deur.
En d’n ummer dee waor vol
en eus Wieske had zoe ’n lol.
Van je tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
En d’n ummer dee waor vol
en eus Wieske had zoe’n lol.
Van je tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la.