Had ik het maar geweten
Had ik het maar geweten
Had ik het maar gewee-hee-ten
Dat ik zes jaar moest staan
Had ik het maar geweten
Dat ik zes jaar moest staan

Mijne lieve Anna
Mijne lieve Anna
Mijn lieve Anna
Waar ik van weg moest gaan
Mijne lieve Anna
Die ik moet laten staan

Al achter die bergen
AL achter die bergen
Al achter die bergen
Daar woont mijn zoete lief
Al achter die bergen
Daar woont mijn zoete lief

Dit is aajd seldaoteleedsje, wat de Mestreechtenere höbbe euvergenome vaan de Hollandse seldaote.
Väöl jonges woorte aongetrokke door de premie dee ze kraoge es ze teikende um es seldaot nao Indië te goon. Dee premie waor zoeget 200 gölde. Dat waor veur de gewoene maan oet deen tied e kapitaol! Ei deil vaan dat geld kraoge ze oetbetaold bij oonderteikening vaan ’t kontrak. Dat zalle wel die zesteg gölde zien, oet ein vaan de couplètsjes!
Zie voolte ziech de keuning te riek mèt die cent. Meh …. ier ’t sjeep nao Indië d’n have verlaote had, waore de cent op want ederein vaan de femilie en vrun verwachde ‘ne kedo of ‘n traktatie.
Zès jaor bleve de “Oosgengers “, zoe woorte ze geneump, weg.
Es ze al trök kaome, want dat waor ouch nog mer de vraog! Ze stoonte neet allein bloet aon vreemde krenkdes, meh dao woorte ouch oorloge oetgevochte. Vaan 1825-1830 de Javaoorlog en denao nog ins 4 oorloge um Atjeh vaan 1873-1910.

Iech höb nog e couplètsje vaan dit leedsje gevoonde in “Het straatlied”, ’n verzameling leedsjes oet de 19e iew. Dat geit zoe:

Voor zestig gulden
Voor zestig gulden
Voor zestig gulden
Moet ik zes jaren staan
Voor zestig gulden
Moet ik zes jaren staan.

Bron:
“Het straatlied” vaan D.Wouters en dr J. Moorman Amsterdam 1933 blz. 117/118, titel vaan ’t leedsje: “Op die bergen”