Ins gegeve blijf gegeve
Aofgenome is gestole
Dreimaol door de hèl gevloge.
of
Ins gegeve blijf gegeve
Aofgenomme is gestole
Dee ziech zoe mer get heet gepak
Dee verdwijnt strak in de zak.