Keersnach is ’t Kinneke gebore
En ’t kreet ziech boont en blauw.
En ’t had zien hummeke verlore
En ’t bubbelt vaan de kaw.
Sus, sus, klein kindje teer,
Hou op en schrei niet meer
Want het is voor Onze Lieve Heer
Kom morgenavond weer.
Ga naar boven en haal wat kolen,
Haal wat hout!
Jezuskindje heeft zo koud.

Dit is e prachtig keersleedsje! ’t Is eigelek qua milledie ’n versmèlting vaan 3 versjèllende leedsjes:

-De ierste 4 regels zien genome oet “Daar is een kindje geboren”.
-Daan e stökske oet “Herders hij is geboren”
-Denao kump “Gaank naar bove …” oet ’t Latiens keersleedsje “Puer nobis nascitur”.1)

Dao zien bij dit leedsje hiel väöl variaties in de Mestreechsen teks want:
-me kin ’t kinneke zie mötske, kepke, of hummeke laote verlere.
-me kin ’t zoe hèl laote kriete tot ’t wit en zwart, greun en blauw, boont en blauw, of blauw en zwart zuut.
-Wijer kin ’t midde in de nach gebore weure en in sommege variaties “op ’t heukske vaan Keersnach”, God maag wete boe dat is!

In de “Maasgouw,” vaan 18 oktober 1890 steit, tot in deen tied ’t volgende gezoonge woort:
-’t is gebore in ’t midde vaan de nach
-’t heet zie kepke verlore.
-’t kreet ziech blauw en zwart.
Ouch zóng me wel euver “Chriskinneke”.

Dit leedsje weurt besjouwd es ’n ech Mestreechs keersleedsje, oondaanks ’t feit tot in de hèlf euvergegaange weurt op ’t Hollands.
Bij de zinne “haal wat hout, Jezuskindje heeft zo koud” is dat euvergoon in ’t Hollands te begriepe, aanders zouw ’t neet rijme.
Meh, ’t zouw ouch nog get aanders zien!
In Mestreech besteit e gezègkde:
‘ne Mestreechteneer sprik mer in 2 gevalle Hollands:
-Alleriers es heer zienen hoond reup,
-twiedens es heer zingk,
en dat lèste zouw wel ins de verklaoring kinne zien! (Grepke!)

Kint geer uch nog rappelere tot vreuger, veurtot de nachmès begós, de hermenie oettrok en keersleedsjes spaolde op de heuk vaan de straote?
En in de Keersmès woorte daan Mestreechse keersleedsjes gezoonge. De zengers vaan ’t kerkkoer trakteerde me nao de mès op roggebroed mèt stumpkes leverweurs.

Hei ’n versie oet de Maasgouw vaan 18 oktober 1890:

Chriskinneke is gebore
In ’t midde vaan de nach
’t Heet ze kèpke verlore
En ’t kreet ziech zwart en blauw
Houw op en schrei niet meer
Want ’t is veur euze Lieve Heer
Kom mörge-aovend weer.

Bron:
1) Broeder Ananias de Vries