Mie wief en mie naobers wief
Dat zien e paar lieleke wieve
De ein houwt mèt de piezel in de pan
En de aander begint te kieve.

Miene maan en diene maan
Dat zien m’ch twie sjoen jonges.
De mijne heet ‘ne kale kop
En d’n deine is ‘ne kromme.

Eus kat en eus naoberskat
Die hadde ziech flink gebete.
Eus kat had eus naoberskat
De start oet de vot gerete.

Wie iech nog e kinneke waor
Waor iech mie moojers Frenske.
Wie iech e vetske awwer waor
Houwde zie miech op me penske.

Minckeleers dee gooje maan
Dee steit al op de Merret.
Lufste dee zie rökske op
Daan zuuste ziene kerf.

Tingelingeling de Brögkstraot in
Kaom miech e vruiwke tege.
Iech vroog aon häör wie laat of ’t waor
En ’t waor pas half nege.