Mien meer die had e lepke
Tralalalala
En ze maakde miech e kepke
Tralalalala
En mien meer die had ‘ne groete lap
En ze maakde miech ’n nievelskap
Tralala-tralalalalala

M’ne peer dee had e plenkske
Tralalalala
En heer maakde miech e benkske
Tralalalala
M’ne peer dee had ’n groete plaank
En heer maakde miech ’n groete baank
Tralala-tralalalalala

’n Nievelskap is e bepaold soort mötske, gedrage door vrouwe.