Iech maakde lès e reiske mèt de boot nao Luik
Dao trof iech ’n aordeg meidske op de boot nao Luik
Ze waors neet groof, ouch neet fien
Meh zjus wie ze veur miech mós zien
Op de boot nao Luik (3 ×)

Iech knikde häör toen ’n uigske op de boot nao Luik
Ze heel ziech zoe stèl wie e muiske op de boot nao Luik
Iech ging neve häör zitte hiel galant
En prizzenteerde häör toen beleef mien hand
Op de boot nao Luik (3×)

“Juffrouw boe kómp geer zoe allein op de boot nao Luik
Kom drink get vaan miech, zègk neet nein” op de boot nao Luik
Toen zag ze:” Menier es iech get pak
Iech drink altied koffie mèt cógnac”.
Op de boot nao Luik (3 ×)

“Juffrouw boe gaot geer toch nao touw op de boot nao Luik
’t Is zoe kaajd hei noondesjouw op de boot nao Luik
Wèlle veer oonder in de kajuit get zitte goon
Dao kinne veer us ouch beter verstoon?”
Op de boot nao Luik (3 ×)

Ze zag neet jao, ze zag neet nein, op de boot nao Luik
En beloerde miech zjus wie ’n aw begijn op de boot nao Luik
“Menier geer moot neet zoe vervelend doen
Want iech bin e meidske vaan fetsoen”
Op de boot nao Luik (3 ×)

Iech zag: “Dat weit iech leefste prij” op de boot nao Luik
En kneep häör evekes in häör zij, op de boot nao Luik
Toen begós zie te sjriewe, wie ‘ne zate spriew
En spróng toen roond wie ‘ne jonge liew
Op de boot nao Luik (3 ×)

Ze sjol miech oet veur batteraof, op de boot nao Luik
“De blijfs mèt dien fikke vaan miech aof” op de boot nao Luik
“Menneke, de höbstiech lielek vergis
Want iech bin de vrouw vaan de machinis!”
Op de boot nao Luik (3 ×)

Dao stóng iech te loere wie ‘ne gek, op de boot nao Luik
Toen kraog iech ‘ne slaag in miene nek op de boot nao Luik
Dao rolde iech wie ‘ne kókkerel
Wie iech opstoont had iech e groet gezwel
Op de boot nao Luik (3 ×)

Hiere gaot geer soms ‘ns mèt de boot nao Luik
Wèlt daan ouch vaan miech liere vaan op de boot nao Luik
Zeet daan neet zoe beleef wie iech
Want daan sloon ze uuch ouch e dik geziech……….
Op de boot nao Luik (3 ×)

Dit leedsje is gemaak door de bekinde Mestreechsen humoris Sjo Smeets.’t Is op ’n apaarte meneer tot stand gekoume!
Wat iech noe vertèl heet Sjo zelf tegen ‘ne journalis gezag wie heer geïnterviewd woort ter gelegenheid vaan ziene 75e verjaordaag!
De dochter vaan Sjo Smeets trouwde mèt ‘ne zekere Sijen vaan de Merret. De broelof woort gehawwe in “De Roejen Haon”, langs ’t kanaal. Dee kaffe is aofgebroke en stoont, boe noe de kentoere vaan de Enci stoon.
Um 5 oor smörges waor de broelof gedoon en stapde al de broelofgengers veur de lol op de boot vaan Bonhomme, dee op weeg nao Luik ‘nen aonlègksteiger bij de Roejen Haon aondoog. De gansen daag heet dee gróp toen door Luik gezworve. En op die toch heet Sjo Smeets zie bereump leedsje “De boot nao Luik” gemaak, teminste zeker ’t ierste couplèt!
Op de foto zeet geer de boot vaan Bonhomme, “Stella” geheite. ’t Is ‘ne foto oet ±1894.

Bron:
Limburgsch Dagblad 28-6-1950.

Es geer ’t gans artikel euver Sjo Smeets wèlt leze kint geer ’t opzeuke  bij  www.delpher.nl