Palmpaose, Palmpaos,
Häönsje op de berg.
Gef ’t gaw e stökske broed,
Aanders geit mien häönsje doed.
En dat waor toch erg!

Palmpaose is noe dao,
Häönsje op e stekske.
Zoondag kriege veer ’n ei,
Daan is ouch eus häönsje blij.
Palm-palmtekske!

Palmpaose of Palmzoondag hèt de zoondag veurtot ’t ech Paose is! De lui hole z’ch daan e gewijd pametekske in de kèrk. Dat steke ze thoes achter ’t kruus um daomèt hun hoes te besjerme.
De kinder doge daan get hiel speciaols! Die maakde ’ne verseerde stek veur Palmpaose! Dee stek, ouch gewoen ’ne ‘palmpaos’ geneump, had de vörm vaan e kruus . De sjoenste slingers woorte dao-in gehaange, e paar appelesene en dèks ouch nog ’n tuutsje reziene. Dat alles had ’n symbolische beteikenis. En bovenin woort ’n häönsje gezat, gemaak vaan broed.
Mèt hunne palmpaos in de hand lepe de kinder in optoch door de straote en zónge dit leedsje debij.
Es deen optoch gedoon waor, voonte väöl kinder ’t leuk um de palm¬paos te geve aon aw lui in e bejaordehoes of aon ’ne kraanke.
“t Gebruuk vaan ‘ne palmpaosenoptoch waor hei nao d’n oorlog wied verdwene. Pestoer Tilmans vaan Mariaberg en keplaon Crolla wouwe dat aajd gebruuk weer nui leve inbloze. Daorum kraog Harie Loontjens in 1955 opdrach e leedsje te make, dat gezoonge kós weure in de palmpaosenoptoch. Martin Koekelkoren arrangeerde de milledie.
’t Is e groet succes gewore wie tot geer hei-oonder kint zien aon ’t artikel, dat op 4 aprèl 1955 in ’t Limburgs Dagblad stoont.1711_Palmpaasoptocht-4-4-1955