Piotte, piotte,
die höbbe lere votte.
Ze loupe op hun zokke
de meidskes te lokke.