Póf mer Ferdinand,
póf mer Ferdinand,
Mörge sleit de boter op.
Póf mer Ferdinand,
póf mer Ferdinand
Mörge sleit ze op.