En daan steit heer veur de deur
Met ‘ne witte sjolk veur.
En daan steit heer miech zoe te beloeeeeeere.
Sjengske doech de deur toch ope
Want mien hertsje verlangk nao diech sjoene jong
Sjengske doech de deur toch ope,
want mien hertsje verlangk nao diech.