Zègk vrunde stèlt uuch in ’t ronde: Jao
En luustert nao ’t gin iech uuch gaon verkonde: Jao
Veer höbbe jao ‘ne nuien hiemel oetgevoonde: Jao
En dao dinke veer allemaol in te koume: Jao
Want in d’n hiemel dao is ’t good zien,
Dao hobste alle daog d’n botte vol wien!

Daan kump Sint Pieter op houte kloompe: Jao
Vaan vräögde is dee maan wie droonke: Jao
Daan tèlt heer vaan ein tot tien: Jao
En liet uuch allemaol d’n hiemel zien: Jao
Want Sint Pieter en dee gooje maan,
En dee heet ouch de sleutel devaan!

Daan deit heer ei deurke ope: Jao
Daan koume al die ingelkes (dr)oetgekrope: Jao
Die koume uuch annoncere: Jao
Um wie laat geer moot koume dinere: Jao
En veur dat geer uuch aon taofel neerzèt,
Krijg d’r ei mèts mèt ’n gouwe versjèt.

Want in d’n hiemel weurt lekker gegete: Jao
En daobij ouch neet d’n draank vergete: Jao
En zoep d’r uuch daan ei stök in eure kraag: Jao
Daan slaop d’r weer tot ’t mörge is daag: Jao
En zeet geer daan ouch weer oetgerös,
Zoe kint geer ete en drinke wat uuch (?) lös.

Daan kump St. Cecilia mèt al die jong vrouwe: Jao
Mèt die sjoen termire en lang mouwe: Jao
Die danse en die springe: Jao
En die fluite en die zinge: Jao
Want Cecilia en die sleit ‘r de maot,
Noe kint geer dinke hoe of dat gaot.

Meh dee in d’n hiemel neet good luustert: Jao
weurt aon ’n kèttel vasgekluusterd: Jao
En daan bis aon de deur gebrach: Jao
Boe häöm Sint Pieter aof (?) wach: Jao
Want Sint Pieter is dao inspecteur,
En smit uuch daan boete de deur.

Dus trach mer allemaol nao d’n hiemel: Jao
En gaot weg vaan ’t aards gefiemel: Jao
Want zoonder vräögde op dees eerde: Jao
Heet ’t leve gein weerde: Jao
Want in d’n hiemel, wèlt miech ins good verstoon,
Hoof geer neet nao ’t sjiethoes te goon!