’t Waor op ‘ne zoondagmörge,
de deur stoont op ’n kier.
Dao kaom get aongedreve,
al op e gries pepier.
En ’t waor ‘ne keutel, en ’t waor ‘ne keutel,
en ’t waor ‘ne keutel op e gries pepier.
En ’t waor ‘ne keutel, en ’t waor ‘ne keutel,
en ’t waor ‘ne keutel op e gries pepier.

Iech waor ins aon ’t sjanse,
’t Keend had ’n lekker vot.
Iech wouw toen mèt häör danse,
meh sjrók miech toen kepot.
Want ’t waor ‘ne kerel, want ’t waor ‘ne kerel,
want ’t waor ‘ne kerel mèt e kleidsje aon.
En ’t waor ‘ne kerel ….  en ’t waor ‘ne kerel,
en ‘t waor ‘ne kerel met e kleidsje aon

Iech waor ins peerd aon ’t rije
iech reej mèt väöl bravoer.
Toen begós dat bies te drejje,
en toen laog iech op de vloer.
En ’t waor ‘ne ezel, en ’t waor ‘ne ezel,
en ’t waor ‘ne ezel mèt ’n houte oer.
En ’t waor ‘ne ezel, en ’t waor ‘ne ezel,
en ’t waor ‘ne ezel mèt ’n houte oer.