De kleppermaan reep bij zien runde:

“Tien ore heet de klok
De klok heet tien”.

De kinder die nog neet nao bed waore
zonge ‘m daan nao:

“Luf d’n hoond zie stertsje op
daan kinste ze vötsje zien.”

Mestreech had tot 1867 zeve stadspoorte en 38 rondele. Um kerteer veur 9 saoves lojde de klein klok vaan Sint Jaan um te waarsjouwe tot de stadspoorte geslote woorte. Um 9 oor marsjeerde daan de suppoos met de sleutele¹) en umgeve door ’n wach seldaote vaanoet de Hoofwach nao de poorte um ze te slete.
Ei klein deurke opzij, ’t “klinket” geheite, bleef ope tot 10 oor. Góng me door ’t klinket daan mós wel ’n boete betaold weure aon de wach. Nao 10 oor kós geine mie in of oet de stad of …… z’ne naom mós op ‘n lies stoon die de wach kós raodplege.
Es ‘ne gewoene mins te laat waor daan kaom heer de stad neet mie binne. Dat waor wel ‘ns lèsteg want väöl Mestreechtenere gónge ziech op Sint Pieter of elders eine drinke umtot dao beer en sterken draank goojekouper waore. Ze móste op d’n tied lette um neet veur ’n geslote poort te stoon.

’t Verhaol geit tot Baron de Bieberstein Rogalla Zawadskie ziech ins verlaat had. De baron waor lid vaan de Ierste Kamer en had dèkser vergaderinge in Den Haag. Op ‘nen aovend stoont heer veur ’n geslote poort en klopde aon. De sjèldwach reep: “Wie daar?” De baron zag ziene naom: “De Bieberstein .. Rogalla .. Zawadskie”. Dat waor zienen officiële naom, meh in Mestreech zagte ze allein mer ‘Bieberstein’. De sjèldwach naom ziech d’n tied um op de lies te kieke. Nao ’n tiedsje zag heer: “Dee Bieberstein kin binnekoume, meh die twie aandere mote boete blieve!”

Um 10 oor saoves blaosde d’n torewachter zien ierste signaol. De kleppermaan, ‘n soort nachwach, begós daan aon z’n ierste runde.
Dee kleppermaan waor gekleid in ‘ne lange jas, had ‘ne sabel en droog ’n lanterie. Ouch had heer ‘n klep. Es örges brand waor leet heer zien klep flink hure um de lui te waarsjouwe.
Mèt die klep gaof heer ouch de ore aon en reep daobij wie laat ’t waor, zjus wie tot geer ’t in ’t leedsje gehuurd höb:
“Tien ore heet de klok, de klok heet tien”.
Koejonges die daan nog op straot waore, lepe häöm nao oonder ’t zinge vaan:
“Luf d’n hoond zie stertsje op daan kinste zie vötsje zien”.
Wijer lètde de kleppermaan op tot gein deure ope stoonte en keek heer good of nörges inbrekers de boel aon ’t leeghole waore.
Mestreech heet vaan umstreeks 1600 tot ongeveer 1855 ‘ne kleppermaan gehad.

Bron:
1) Mestreech on line “Geheimzinnig kluisje”. Bij de Roej Brök op ’t ind vaan de Pieterstraot steit ’n hoes mèt ’n klok.
In de gievel zit e soort kluiske mèt e sleutelgaat. Daovaan heet me altied aongenome tot de sleutel vaan de Pieterspoort drin bewaord woort. Meh, dit is ’n verkierde veroonderstèlling gewees! Hoegswoersjijnelek deende ze es ‘controleklok’ veur de nachrundes vaan de deenders. Dit dink me umtot ze door de ganse stad te vinde zien, ouch op plaotse boe noets ’n poort gestande heet.

Kluisje Pieterstraat