Triene de bökkem heet ‘ne klepel
en aon dee klepel hingk ’n bel.
En es ze rope : “Sjiet in de ketel”
daan springk Triene oet häör vel.
Trieneke hei, Trieneke dao, (2 kier)
Triene, Triene, Triene hei en dao!

Dit leedsje stoont op 9 juli 1966 in ”De Limburger” in de rubriek vaan Sjarel Thewissen.
“Triene de bökkem” en “Sjèlleboer” höbbe dezelfde wijs. Alletwie de leedsjes zien aofgeleid vaan ‘t leedsje “Momusvräög” boe-in de prizzedent vaan de Momezy , Louis Polis, weurt geïerd. ‘t Steit opgeteikend in e gesjrif “Poetische en Prozaïsche Werken” vaan de Momussociëteit oet 1842.¹)
De meker vaan ‘t leedsje is d’n hier Stiel, geinen oonbekinde in de Momezy. Heer waor naomelek ein vaan de opriechters.
Wie erg de sociëteit in d’n iersten tied gewaardeerd woort bliek oet de wäörd vaan Keuning Wöllem II aon d’n hier Polis. Op ‘n particuleer audiëntie in 1848 bedaankde de keuning häöm veur alles, wat heer doog veur de erme vaan Mestreech, veur de sjoen konzèrs gegeve ter iere vaan Ziene Majesteit en veur de opveuring vaan d’n opera “Siège de Maestricht sous le Prince de Parme”. De Keuning had deen opera gezeen, wie dee in 1846 in Mestreech opgeveurd waor.²)
Nog get bezunders um te vermelle!
Es vreuger eine vaan de Momezy ‘n redevoering wouw hawwe mós heer op e houte peerd goon zitte, Pegasus genaomp. Op ziene kop droog heer daan ‘n Momus-narrekap of ‘ne steek in de kleure roed, wit en greun. Jaomergenóg is dit gebruuk in de loup vaan d’n tied verlore gegaange.
Momezy = lede vaan de sociëteit Momus (Mómmes, Mommes)

Bronne:
¹) Broeder Ananias
²) “Journal du Limbourg”vaan 18 november 1848. Aongehaold in ‘t beukske “Momus-Jubilei 1839-1938”, gesjreve door Matthias Kemp.