Iech zal diech ins get vertèlle
vaan twie mammezèlle,
meh de maags ’t neet verklappe
aanders zal iech d’ch
de neuske aofhappe!
of
Of iech zal diech bij de neuske pakke!
of
Of iech zal diech um d’n oere lappe!