1
Bet: Geer hoof us zoe neet aon te kieke
Mei: Vaan achter vaan väör of opzij
Bet: Al hure veer neet bij de rieke
Mei: Ederein kint Bet en Mei
Same:
Vaan smörges zès oor
Winter en zoe mer door
Stoon veer oppe Merret
Dèks naat door en door
Bij us vint geer te koup
Legume mèt d’n houp
Veer rope gestiedeg:
Gooj waor, goojekoup!

2
Bet: Veer stoon oonder Gaods bloeten hiemel
Mei: Wie werm ’t is of wie kaajd
Bet: Veer hawwe vaan merretgewiemel
Mei: Meh ouch vaan joonk en ’t aajd
Same:
Vaan smörges zès oor
Winter en zoe mer door
Stoon veer oppe Merret
Deks naat door en door
Bij us vint geer te koup
Legume mèt d’n houp
Veer rope gestiedig:
Gooj waor, goojekoup!

3
Bet: Veer geve gein erwte veur boene
Mei: Bedrog kin us neet, iech bin ’n bies
Bet: Gein appele ouch veur citroene
Mei: Geine fluiter veur Hernse kies
Same:
En trèk soms mennege póp
Veur us häör neuske op
Dink neet tot e mooswief
Die nuffegheid verkrop
Medam kin me wel zien
Mevrouw soms ouch in sjien
Meh ederein, verdrejd,
Kaan nog gei mooswief zien.

4
Bet: ‘nen Tiertejje rok waors de mode
Mei: En heuj euver oere en de kop
Bet: e Geziech vaan ‘Hei bezeivert me de Gode’
Mei: e Moelwerk wat diech zag ‘Pas op’
Same:
En vruis ’t tot ’t kraak
Vèlt de rege vaan ’t taak
Dink neet tot e mooswief
Koed blood ziech treuver maak
En sjijnt ’t zönneke leef
Is euzen ‘Ezzebleef’
Mesjiens get mier beleef
Veur häöm of häör, die weurt gereef.

5
Bet: En toch heet ’n ederein us gere
Mei: Al gebruke veer odeur noch pommaad
Bet: Al höbbe veer gein hiel fijn menere
Mei: En koume neet oet ’t pensionaat
Same:
Bij fies en mèt hoegtij
En veer stief in de zij
Goon wandele reup ederein
Wie sjiek zien Bet en Mei
En veer met veurtgeslóf
Veer lachen us ‘ne króf
En dinke bij us eige
’t Is betaold en neet gepóf

6
Bet: A propos geer wèt Kaatsje geit trouwe
Mei: Veer hawwe gein receptie trop nao
Bet: Da’s good veur medams en mevrouwe
Mei: Bij us zien mer mooswiever dao
Same:
Vaan ’s mörgens zès oor
D’n hiele Merret door
Huurste niks aanders
Es Nikkela geit dedoor
En iech, iech weit nog mie
Zag toen de krom Sophie
Nikkela trouwt mèt Kaatsje
Nao de Paose, noondepie.

7
Bet: Op de broelof en zal niks mankere
Mei: Wat mooswiever doen, dat doen ze good
Bet: Wat zal us leef Kaatsje parere
Mei: Sjiek getoilètteerd mèt nuien hood
Same:
Daan zeet de gallerij
Is dat e keend vaan Mei?
Ze zalle goon krepere
Vaan spiet en zjeloezij
En Kaatsje wie ’n fee
Mèt häör fleur d’oranger
Geit stateg door de ‘foul’
Aon d’n erm vaan häöre kadee.

8
Bet: Daan koume de lui filicitere
Mei: En alles wat wèlt dat kump mèt.
Bet: En veer twie, veer zalle traktere
Mei: Mèt zeute curacao of anisèt.
Same:
Ouch kriege Bet en Mei
Vaan hiel de kompenei
e Boekèt vaan legume
Vaan poor en selderij.
En wortel neet te dun
Get blomkuul en ’n un
Dao make veer e söpke vaan
Verzeuke daan de vrun

Jonk bij jonk en auwt bij auwt” (opera komiek) is gesjrevedoor G.D. Franquinet (1826-1900) en op meziek gezat door V. van Helden.Bet en Mei zinge dao-in d’n teks dee geer zjus gehuurd höb. Op 10 miert 1861 is de ierste oetveuring gewees in ’t Momustheater. Franquinet zellef had hei-in de rol van  “nen oonbekinde”. De opveuring waor zoe suksesvol tot d’n hoofrolspeuler, Charles Crets, in trioomf euver ’t toneel woort gedrage.

Vaan de oetveuring vaan 1888 is e programmabeukske. Dat beukske is spesjaol gedrök veur de Momus Bazar, mesjiens tot de veurstèlling in dat kader gegeve woort. Hei-oonder zeet geer door wee de personages woorte oetgebeeld.